Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/0/188911/www/wp-content/themes/revisorkonsult/functions.php on line 123

Slik bruker du revisor

Mange bedrifter ser nytten av å ha ekstern revisjon. Men hvordan bør du nytte deg tjenestene en revisor tilbyr?

Revisor er, som en uavhengig og objektiv tredjeperson, satt til å bidra til at regnskapet er til å stole på. Både aksjonærer, ansatte, leverandører, banker og finansinstitusjoner samt offentlige myndigheter er avhengige av korrekte regnskaper. Revisor dermed er både aksjonærenes og offentlighetens tillitsmann.

Her har du sju tips til hvordan du kan bruke en revisor:

  1. Det er eierne som velger revisor. Der eierne er andre enn personene i den daglige ledelsen, bør eierne ved styret sørge for en direkte og åpen dialog med revisor.
  2. Aksjeloven gir eierne rett til å stille spørsmål om utfyllende informasjon til revisor på generalforsamlingen. Be derfor revisor om å stille på generalforsamlingen.
  3. Når styret behandler årsregnskapet, bør revisor være til stede for å svare på spørsmål. Er regnskapet «sminket»? Er alle balanseposter tilfredsstillende vurdert og dokumentert? Har ledelsen incentivordninger som kan stå i veien for deres habilitet?
  4. Styret bør be om at all korrespondanse mellom selskapet og revisor legges frem for styret.
  5. Dersom det er ulike synspunkter mellom selskapets ledelse og revisor, bør synspunktene begrunnes og fremlegges for styret.
  6. Pass på at revisor er uavhengig. Revisor bør ikke revidere sine egne råd. Revisor bør heller ikke ha nære relasjoner til selskapets ledelse, styremedlemmer eller eiere.
  7. Be om revisors plan: Styret bør be om hovedtrekkene i revisors plan for gjennomføringen av revisjonsoppdraget.

Kilde: «Slik bruker du revisor» – Den norske Revisorforening

Vil du vite mer om
hvordan Revisorkonsult AS kan hjelpe deg?

menu

Privacy Preference Center

Nødvendig

Benyttes til å lagre dine innstillinger for å huske bruk av informasjonskapsler på www.revisorkonsult.no

gdpr

Analyse

Google Analytics blir brukt for å registrere og analysere brukeradferden på nettstedet vårt. Dette gjør vi for å kunne justere innhold og design, slik at du skal få en bedre brukeropplevelse på www.revisorkonsult.no

_ga, _gid, _gat