Økonomisk rådgivning for bedrifter

God rådgivning styrker bedriften din i forhold til konkurrentene. Revisorkonsult AS tilbyr økonomisk rådgivning for bedrifter som ønsker å stå sterkere i kampen om kundene. 

Det er viktig for oss at du som kunde hos oss når dine bedriftsmål.

Gode råd bidrar til at bedriften din når målene sine, og vi hjelper deg gjerne med å ta de riktige avgjørelsene underveis.

Revisorkonsult AS tilbyr det meste av økonomisk rådgivning for bedrifter.

Vi har fagpersoner med skatterådgivning som spesialfelt, men vi har også solid kompetanse innen blant annet generasjonsskifte, regnskapsavslutning og kjøp og salg av aksjeselskap.

Målet er at våre gode økonomiske råd skal gi bedriften din en trygg og forutsigbar økonomi, slik at du står så sterkt som mulig i markedet.

Dette er de viktigste rådgivningstjenestene vi tilbyr:

Rådgivning ved generasjonsskifte i bedrifter

Rådgivning ved regnskapsavslutning

Rådgivning ved salg av aksjeselskap

Rådgivning ved kjøp av aksjeselskap

Rådgivning ved revisorskifte

Rådgivning ved etablering av selskap

Rådgivning ved valg av selskapsform

Forskjellige attestasjoner og bekreftelser

Skatterådgivning

Rådgivning ved fusjon og fisjon av selskap

Meny