Revisjonsfirma med statsautoriserte og registrerte revisorer

Revisorkonsult AS er et kunnskapsrikt revisjonsfirma som utfører revisjon for små og mellomstore bedrifter effektivt og til riktig pris.

Revisjonsfirmaet ble stiftet på Tynset i 1983. En gradvis oppbygging siden starten, har resultert i ca 400 små og mellomstore kunder og 11 ansatte fordelt på avdelinger på RørosTynset og i Oslo.

Rask og effektiv

Vi har en flat og fleksibel organisasjon. Dette sikrer at våre kunder får rask tilgjengelighet til alle i organisasjonen, også til partnere. Vi etterstreber høy servicegrad gjennom tilgjengelighet samt rask og kompetent saksbehandling.

Revisjonsfirma som gir deg riktig pris

Hovedoppgaven vår er å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning for små og mellomstore bedrifter.

Gjennom oppdatert og faglig kunnskap og effektive arbeidsmetoder skal vi tilby deg gode løsninger til riktig pris.

Vi skal være en engasjert samarbeidspartner for kundene våre, og ha fokus på kompetanse og tilgjengelighet.

Gode relasjoner gir gode resultater for deg

Vi skal være åpne, konkrete og løsningsorienterte, og ha fokus på kundens behov og risiko.

Vi mener at menneskelige relasjoner har en unik verdi, og at gode relasjoner gir gode resultater for kundene våre. 

Derfor er vi opptatt av å ha nærhet til deg som kunde og samarbeidspartner, slik at du skal få så gode resultater som mulig.

Statsautoriserte og registrerte revisorer

Revisorkonsult AS har en flat og fleksibel organisasjon. Dette sikrer deg som kunde tilgang til alle i revisjonsfirmaet, uansett om det er en registrert revisor, statsautorisert revisor, eller en av våre rådgivere.

Revisorkonsult AS utfører også ulike typer rådgivning, deriblant skatterådgivning, rådgivning ved generasjonsskifte og rådgivning i forbindelse med regnskapsavslutning.

Revisorkonsult AS er medlem av Den norske Revisorforening (DnR).

Trenger du revisortjenester eller rådgivning
fra en av våre statsautoriserte revisorer, registrerte revisorer eller rådgivere?

Meny