Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/0/188911/www/wp-content/themes/revisorkonsult/functions.php on line 123

Økonomi – for mindre næringsaktører

Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak: For mindre næringsaktører er det viktig å velge riktig selskapsform. Skal man organisere virksomheten i form av aksjeselskap (AS) eller som selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak ENK)?

Det er ingen fasit på spørsmålet men de to mest vanlige selskapsformene har noen ulike aspekter som må vurderes. I et ENK er det mindre formaliteter enn i et AS, det er ingen krav til egenkapital og du bestemmer selv alt i virksomheten. På den annen side hefter du personlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser.

Et AS må stiftes med minimum kr 30 000 i aksjekapital. Dette er imidlertid ingen kostnad, ettersom midlene kan benyttes i selskapets virksomhet. Selskapet må velge styre som har hovedansvaret for virksomheten, og aksjeloven har en rekke formalkrav til generalforsamling, styrebehandling mv. I et AS er det et klart skille mellom selskapets økonomi og eiers økonomi. Eier må ta ut lønn eller eventuelt overskudd som utbytte.

I et AS er det fleksibelt med å få inn ny kapital og eventuelt flere eiere, og aksjonærene hefter ikke for selskapets gjeld med mindre de har akseptert personlige kausjoner. Ved gjennomføring av generasjonsskifter og salg av virksomhet kan det i mange tilfeller være enklere og mer fleksibelt med et AS enn i et ENK. Dersom virksomheten eier eiendom unngår man også dokumentavgift ved å selge aksjene.

Driver man som selvstendig næringsdrivende er det fullt mulig å gjennomføre en skattfri omdanning til et AS.

Pensjon: Ansatte i AS har i tillegg til folketrygden pensjonsrettigheter gjennom selskapets lovpålagte pensjonsordning. Et AS må betale arbeidsgiveravgift for lønn som utbetales fra selskapet. På mottakerens hånd danner lønna grunnlag for pensjon fra folketrygden.

Merk imidlertid at dersom selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning med laveste sats (minimum 2 % av lønn over 1 G), så blir denne pensjonen relativt begrenset. Ansatte anbefales i slike tilfeller å diskutere med ledelsen/selskapet om ikke satsen kan økes, f.eks. ved å akseptere lavere årlige lønnstillegg. Dette kan gi økonomiske fordeler for begge parter.

I ENK er pensjonsopptjeningen oftere svakere enn som ansatt i et AS. I et ENK kan investeringer og ulike fradrag føre til lav næringsinntekt og dermed lavt skattegrunnlag. Lavere inntekt fører til lavere pensjonsgrunnlag og lavere sikkerhetsnett for folketrygdeytelser som foreldrepenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon.

Mange håndverkere, gårdbrukere, frilansere m.fl. som driver i ENK, bør derfor vurdere å opprette en innskuddsbasert pensjonsordning («pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende»), kombinert med forsikringsordninger som sikrer sykepenger m.m.

Sparing: I fjor kom det en ny ordning IPS, individuell pensjonssparing med skattefordel for sparing inntil kr 40 000 pr. år. Skattefordelen består i en skatteutsettelse. Dersom du har høy inntekt i dag som selvstendig næringsdrivende og betaler trinnskatt (tidligere toppskatt), kan det være svært gunstig å betale skatten senere ved uttak som pensjonist når man da normalt har betydelig lavere marginal skattesats.

Forsikringsselskaper og banker tilbyr i tillegg mange ulike sparealternativer. Fondssparing har historisk gitt god avkastning. Banksparing er trygt og har man «voksne barn» gir BSU (boligsparing for ungdom) god avkastning for familien. Rentene er høyere enn på andre bankkontoer og ungdommene (til 33 år) får i tillegg 20 % skattefradrag av sparingen i sine inntekter.

Anekdote: Den beste personlige økonomien oppnår man ved å holde seg frisk. Tren derfor jevnlig. Da kan man jobbe lenger (om man ønsker det) og unngå å være avhengig av trygdeytelsene.

menu

Privacy Preference Center

Nødvendig

Benyttes til å lagre dine innstillinger for å huske bruk av informasjonskapsler på www.revisorkonsult.no

gdpr

Analyse

Google Analytics blir brukt for å registrere og analysere brukeradferden på nettstedet vårt. Dette gjør vi for å kunne justere innhold og design, slik at du skal få en bedre brukeropplevelse på www.revisorkonsult.no

_ga, _gid, _gat