Revisjon

Revisorkonsult AS er et trygt valg når du trenger revisjon. 

Vi bryr oss om deg som kunde. Med oppdatert, faglig revisjonskunnskap og menneskelige relasjoner som fundament for alt vi gjør, kan du stole på at du får utført lovbestemt revisjon fra en effektiv samarbeidspartner.

Det er utfordrende å styre en bedrift og samtidig holde seg oppdatert på stadige endringer i gjeldende lover, regler, forskrifter og praksis.

Ved å velge Revisorkonsult AS som revisorfirma, kan du være sikker på at revisjonsarbeidet blir utført fra kvalifiserte revisorer med høyt kompetansenivå, slik at du kan tillate deg å ha fullt fokus på det som virkelig betyr noe for dine kunder.

Som statsautorisert og registrert revisor i Den norske Revisorforening er vi til enhver tid forpliktet til å leve opp til god revisjonsskikk.

Revisjonsarbeidet vårt er underlagt streng ekstern kvalitetskontroll. Både metodene og det praktiske arbeidet vårt blir jevnlig kontrollert av Den norske Revisorforening.

Hvorfor velge Revisorkonsult AS som partner innen revisjon?

  • Revisorkonsult AS har bevilling som statsautorisert og registrert revisor
  • Du får rask og effektiv revisjon
  • Du får revisjonstjenester fra kompetente medarbeidere (du betaler ikke for opplæring av juniorkonsulenter)
  • Du får tjenester fra revisorer med lang erfaring fra mange bransjer
  • Revisorkonsult AS er alltid oppdatert på gjeldende regler og standarder
  • Du får utført revisjonstjenester til konkurransedyktige priser

Vil du vite mer om
hvordan Revisorkonsult AS kan hjelpe deg?

Meny